КОНСУЛТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА В ПРОВИНЦИЯ ДОЛНА САКСОНИЯ

Ние информираме и консултираме безплатно търсещи съвет хора от Средна и Източна Европа по въпроси, свързани с работата и живота в Германия.

  • Имате ли трудов договор?
  • Получавате ли възнаграждението, което Ви е било обещано?
  • Знаете ли, дали има минимално трудово възнаграждение, което Ви се полага?
  • Работите ли извънредни часове, които не Ви се заплащат?
  • Знаете ли, колко дни годишен отпуск Ви се полагат?
  • Имате ли въпроси относно жилищната ситуация?
  • Излагате ли на опасност здравето си при работа?
  • Знаете ли, дали сте осигурени при болест и трудова злополука?

Чуствате ли, че се отнасят с Вас нечестно?

Обърнете се към нас. Винаги сте добре дошли! Консултационните центрове в гр. Хановер и гр. Олденбург се финансират от Провинция Долна Саксония.

Downloads